КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА – ОДГОВОР ЕЛИТЕ НА ЖЕНСКО ПИТАЊЕ

Jelena Savić

Apstrakt: Питањe нациоионалних права, стварање националнoг идентитета, као и афирмација државе били су садржај многих друштвених и политичко-идеоеолошких борби на територији данашње Србије од краја XVIII века па до данашњих дана. У оквиру ових, ширих тема, проуоучавано је питање улоге елите у процесима нациоионалне интеграције, на примеру организованог деловања жена, односно женских друштава какво је било Коло српских сестара, током прве половине XX века. Пратећи рад Кола српских сестара, од његовог оснивања 1903. године до укидања 1942. године, посматран је развој и допринос највиших социјалних кругова формирању и остваривању нациоионалних идеаеала у Србији с почетка XX века. Рад на процесима нациоионалне интеграције огледао се у многим активностима Кола српских сестара, од хуманитарних, током ратова за ослобођење, па до културно-просветних, у периоиоду формирања заједничке државе.

Ključne reči: елита, женска грађанска друштва, национална интеграција

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 115-132