„АМЕРИЧКИ ИДОЛ“, „ЈАРАНСКИ ПРИНЦИП“ И ВРЕДНОВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА У СРБИЈИ

Ivan Kovačević

Apstrakt: Расправа између плаћених цитатометара и квантофрених техноида, с једне стране, и научника из области друштвених и хуманистичких наука, с друге стране, није могућа. Другачија расправа, унутар самих друштвених и хуманистичких науаука, може допринети изградњи целовитог и примереног система валоризације науауке у Србији. Једна таква расправа, вођена на Интернет форуму „BLOW – ROOM“ повод је за изношење основних идеја за реконструкцију и побољшање система процењивања научних резултата. Основне идеје су ослобођење српских друштвених и хуманистичких науаука од цитатометрије како страних, „Reuters“-ових листи, тако и домаћих листи које прави предузеће „CEON “ на занемарљивом броју цитата. Друга компонента је задржавање квантитативног мерила које прави разлику између продуктивних и непродуктивних истраживача, али уз трећи услов да рецензентски принцип буде доминантан како у процени квалитета појединачног текста и његове подобности за објављивање у одређеном часопису, тако и за прављење листе референтних часописа уз усвајање европске ERIH листе.

Ključne reči: цитатометрија, вредновање научног рада, антропологија, српска антропологија, Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета, науаука као популарна култура, „јарански принцип“

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 133-156