МУЗЕЈИ И ТУРИЗАМ: НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Marko Stojanović

Apstrakt: Туристичке атракције, првенствено осмишљене кроз такмичења у изловљавању рибе сом традиционалним и/или савременим вештинама, као и фолклористичку примену народних знања и веровања, разноликошћу концептуалних одређења, модела организације и реализације, те обликовању и усмеравању релација између интересних и циљних група, указују на различита значења настала у репрезентацији нематеријалног наслеђа. Тумачења у историјском, као и данашњем кључу заштите и очувања културних добара, а поготову на темељима популарне културе насталих „читања наслеђа“ у туристичкој понуди – у оквирима трансформација друштвено-културног система и тренутног процеса транзиције – наводe на разматрање могућности за позиционирање будућих музеолошки детерминисаних модела у средишњу и доминирајућу улогу током осмишљавања туристичких дестинација, атракција и пратећих програма.

Ključne reči: антропологија туризма, нематеријално наслеђе, интердисциплинарност, музеологија, риболовне атракције

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 157-177