ФУНКЦИЈА БРИТВЕ У НАРОДНОЈ ТРАДИЦИЈИ НА ПРИМЕРУ ПРЕДМЕТА ИЗ ЗБИРКЕ ЕТНОГРАФАФСКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ

Velizar Sekulić

Apstrakt: Циљ овог рада је да прикаже разноврсност функција, израду, веровања и обичаје у народној традицији, а у вези с одређеном групом предмета коју поседује Етнографски музеј у Београду. За рад ћу користити картоне централне документације, помоћну картотеку, интервју и доступну стручну литературу.

Ključne reči: бритва, бритвари, занат, оружје, украс, магија, обичаји

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 267-282