ПОГРЕБНИ ОБИЧАЈИ И ВЕРОВАЊА МОСТАРСКИХ ХРВАТА

Danka Višekruna

Apstrakt: Погребни обичаји и веровања мостарских ,,кршћана“ – римокатолика, Хрвата, оживели су у сећањима најстаријих припадника те вере и нације, у Мостару почетком 80-их година 20. века. Наиме, рад је тематски окренут прошлости, периоду до којег допиру сећања најстаријих казивача (крај прве деценије 20. века) и прате се до првих година иза Другог светског рата – почетка атеистичких сахрана. У том кратком размаку, од око пола века, обележеном изузузетним дешавањима на политичком, верском, економском, културном плану, прожимају се традиција и промене и преко тих обичаја и веровања осветљава се део прошлости Мостара – делотворније, навођењем казивања.

Ključne reči: погребни обичаји и веровања, прошлост, римокатолици, Мостар

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 283-301