СЕМИНАР/ОКРУГЛИ СТО О ДОСТУПНОСТИ МУЗЕЈСКИХ ПРОГРАМА И САДРЖАЈА ЗА ОСОБЕ С ИНВАЛИДИТЕТОМ

Miloš Matić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 357-359