Bazične tehnike humora po Arturu A. Bergeru

Vesna Trifunović

Apstrakt: Cilj ovog rada jeste predstavljanje bazičnih tehnika humora koje je identifikovao američki profesor medija i elektronskih komunikacija, Artur A. Berger, kao i upoznavanje srpske naučne javnosti sa ovim autorom. Bazične tehnike humora u ovom radu objašnjene su i razmotrene na primerima domaćih viceva. Posebna pažnja je usmerena i na mogućnosti primene ovih tehnika u istraživanju i analizi humorističkog folklornog materijala, kao i na pravce njihovog daljeg razrađivanja i usavršavanja.

Ključne reči: Artur A. Berger, bazične tehnike humora, morfologija vica, studije humora

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2007, no. 2 (2), pp. 221-249