"Namćori" iz komšiluka: predstavljanje starosti u domaćoj televizijskoj reklami

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Rad predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje koji dominantni stavovi društva o starima i starosti bivaju korišćeni u kreiranju domaćih televizijskih reklama, kao delu popularne kulture kojem pripada svet oglašavanja. Ovom zadatku pristupilo se kroz analizu stereotipa na kojima su građene poruke šest analiziranih reklama, bilo da su oni negativni ili pozitivni, kao i kroz analizu zastupljenosti starih likova u reklamnom prostoru. Rad obrađuje dva principa uz pomoć kojih su građene reklamne poruke. Prvi princip nazvan je "principom životnosti" koji podrazumeva prevođenje dominantnih stavova društva u reklamnu poruku, dok je drugi princip nazvan "reklamnom stvarnošću", u kojem starost, prevashodno kroz samoodređenje, ali i kroz negiranje njenog postojanja, biva ozbiljno distancirana od onoga što beleži demografska stvarnost danas i ovde.

Ključne reči: starost, reklama, popularna kultura, stereotip, dominantni stavovi društva

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 75 - 97