Izmišljanje tradicije: ilirska heraldika

Aleksandar Palavestra

Apstrakt: „Ilirska heraldika“, kao fenomen izmišljene tradicije, obuhvata rukopisne zbornike grbova - grbovnike, koji su se pojavili u Primorju, Italiji, Španiji i Austriji krajem XVI i početkom XVII veka. Ti grbovnici sadrže srpske i druge južnoslovenske vladarske, zemaljske i porodične grbove. Ilirska heraldika je u vezi sa ličnim i političkim ambicijama španskog admirala don Pedra Ohmučevića Grgurića, ali i s istorijskim konstrukcijama koje su u XVI i XVII veku dokazivale jedinstvo Ilira i Slovena i otkrivale navodno slovensko poreklo slavnih ličnosti antike. Kao osnov za izmišljenu tradiciju ilirske heraldike iskorišćen je i epski narativ o moćnom Dušanovom carstvu, srpskim velmožama, junacima, slavi i bogatstvu nekadašnjeg slovenskog sveta. Grbovi iz ilirskih grbovnika kasnije su često precrtavani su i preštampavani, te su bili od izuzetnog značaja za formiranje nacionalne i državne simbolike južnoslovenskih naroda.

Ključne reči: izmišljena tradicija, ilirska heraldika, grbovnici, srednjovekovno nasleđe, nacionalna mitologija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 183 - 199