Turizmološka valorizacija etnografskih manifestacija u Srbiji

Željko Bjeljac Nevena Ćurčić

Apstrakt: Na teritoriji Srbije postoji veliki broj događaja zasnovanih na tradiciji, folkloru, običajima i starim načinima privređivanja. Etnografske manifestacije predstavljaju najstarije elemente u razvoju turizma kao i dovoljan motiv za turističku posetu. Po sadržaju programa dele se na smotre folklora i izvorne narodne muzike, smotre običaja i dečje festivale folklora. U radu je, prema geografskoj i ekonomskoj grupi kriterijuma, napravljena kategorizacija etnografskih manifestacija, a posebno su izdvojene manifestacije koje već predstavljaju ili imaju dоvоljnо snаžаn pоtеnciјаl dа pоstаnu vоdеćа snаgа dеstinаciје i nоsilаc bržеg i kvаlitеtniјеg rаzvоја turizmа.

Ključne reči: Srbija, demografija, tranzicija, etnografija, manifestacije, turistička ponuda, tradicija, folklor, običaji

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2010, no. 5 (3), pp. 227- 242