Ostvarenje Jastva/Sopstva i nesvodljivosti Drugog: etički bezdan susreta s Drugim

Jadranka Božić

Apstrakt: Modernost je bitno obeležena nastajanjem drugosti (alterity), postojanjem različitih mogućnosti koje se stiču, razvijaju i konstituišu. Postavlja se kantovsko pitanje: šta je čovek? s obzirom na problem identiteta koji je danas pretrpeo bitne izmene u samom pojmu. Vrsta čovek, kao i mogućnost njene (samo)identifikacije uz pomoć uspostavljanja razlike prema Drugom, danas je, kako tvrdi Virilio, samo jedna od opcija koje će se, među drugim oblicima postojanja, boriti za svoja prava. Shvatanje Sopstva koje ga povezuje s našom potrebom za identitetom je u tome da mi ne možemo da funkcionišemo bez neke orijentacije prema dobru. Sopstvo se nikad ne može opisati bez pozivanja na one koji ga okružuju (Druge). Etička perspektiva je usmerena prema istinskom životu sa Drugima. Čovek postaje Ja u dodiru sa Ti. Vlastito Ja je pred Drugim beskonačno odgovorno.

Ključne reči: identitet, sopstvo, drugost, stranost, tuđost razlika, etika, odgovornost, slika Drugog

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 77-92