Брендирање „традиционалних“ сухомеснатих производа

Snežana Tomić

Apstrakt: Циљ рада је да укаже на континуитет постојања производње „традиционалних“ сухомеснатих производа у златиборским селима, са посебним освртом на њихову производњу у савременим условима коју су покренули приватни произвођачи у златиборском селу Мачкат и на анализу разлика у технологији израде, врстама производа и тржишта посматране у релацији традиционално - нетрадиционално. Модификацијом кроз технологију израде, врсту производа и тржиште остварен је висок квалитет производа, успостављен је директан и индиректан однос са потрошачима, успостављен је тржишно-маркентишки процес брендирања традиционалног прехрамбеног производа и створена препознатљива робна марка на домаћем и инос траном тржишту.

Ključne reči: традиција/традиционално, континуитет, инструментализација, модификација, брендирање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 15 (15), pp. 139-155