Manifestacioni turizam u Beloj Crkvi – novi odgovori na stara pitanja

Marko Stojanović

Apstrakt: Istraživanje o manifestacionom turizmu u banatskom gradu Bela Crkva pokazuje da je na osnovu zajedničke studije slučaja tri sukcesivno nastale turističke atrakcije, u istoj lokalnoj zajednici, moguće pratiti društveno-kulturno-ekonomske promene tokom perioda predtranzicije, ratne tranzicije i savremenih tranzicionih procesa u Srbiji. Dekonstrukcija modela različitih turističkih manifestacija i njihova komunikaciono-značenjska analiza ukazuju na procese u okviru kojih je lokalna zajednica kroz turizam menjala obrazac funkcionisanja i sisteme vrednosti. Pojedinačna značenja u turistički usmeravanoj komunikaciji predstavljaju indikatore za ekonomski razvoj, demokratizaciju zajednice i, sledstveno tome, proces redefinisanja/rekonstrukcije lokalnog identiteta.

Ključne reči: turističke manifestacije, kulturni turizam, tranzicija, komunikaciona analiza, lokalni identitet

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског института САНУ, y. 2010, no. 58 (2), pp. 174-189