UPRAVLJANJE VREMENOM I NJEGOVO VREDNOVANJE KOD STARIJIH PRIPADNIKA DRUŠTVA

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Zadatak ovoga rada bio je da istraži načine na koje stariji članovi društva upravljaju vremenom i načine na koje ga vrednuju, sa posebnim akcentom na to kako definišu i provode vlastito slobodno vreme. Ključni kriterijum za definisanje starosti, za potrebe ovoga rada, bila je pripadnost ispitanika kategoriji penzionisanih lica. Na osnovu odgovora šest ispitanika analiziran je svojevrsni paradoks sa kojim se susreće starija populacija, a koji je vezan za protok, doživljaj i ispunjenost vremena. Otvaranje viška vremena u svakodnevici, suprotstavljenog doživljaju limitiranosti zakoračenjem u poslednju etapu ljudskog veka, kakva je starost, samo je jedan od problema koji počinje da se pojavljuje isključivanjem pojedinca iz aktivne sfere rada. Uočena pojava proučavana je kod aktivnih i u svemu nezavisnih starijih osoba.

Ključne reči: starost, kvalitativno istraživanje, upravljanje vremenom, slobodno vreme, izbor, aktivnost.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (1), pp. 143-159