Šala – jedna (ne)bitna humoristička forma

Vesna Trifunović

Apstrakt: Šala je vid humora kome u domaćoj folkloristici i antropologiji do sada nije ukazana pažnja kakvu zaslužuje. Jedan od mogućih razloga za to je visoki stepen inkorporiranosti humora u svakodnevnu komunikaciju, zbog čega se šala često previđa kao posebna folklorna forma. Pored toga, šala kao humoristička forma nije ni prepoznata na odgovarajući način, o čemu svedoči nepostojanje njene adekvatne definicije i često mešanje sa folklornim tvorevinama kao što je, na primer, vic. Ovaj rad razmatra oblik, korišćenje i značenje šale u savremenom domaćem kontekstu i u skladu s tim nudi njenu posebnu definiciju, dok paralelno pravi razliku između šale i njoj bliskih humorističkih formi. Na kraju je razmotren i problem svrstavanja šale u folklorni materijal, kao i njen značaj za antropološka i folklorna istraživanja.

Ključne reči: šala, definicija, humor, humorističke forme, folklor

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 319-332