Obrasci bračnog prebivanja kasnoneolitskih zajednica vinčanske kulture

Marko Porčić

Apstrakt: Cilj ovog rada je rekonstrukcija obrazaca bračnog prebivanja kasnoneolitskih zajednica sa područja centralnog Balkana. Kao korelat patrilokalnosti odnosno matrilokalnosti korišćena je prosečna površina staništa. U razmatranje su uzeti lokaliteti vinčanske kulture. Rezultati pokazuju da se ocene obrazaca bračnog prebivanja razlikuju između lokaliteta i faza lokaliteta. Ipak, postoje indicije da se patrilokalnost može smatrati verovatnijim obrascem za većinu lokaliteta.

Ključne reči: kasni neolit, vinčanska kultura, matrilokalnost, patrilokalnost

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (2), pp. 497-512