Urbana legenda o duhu u jagodinskom Zavičaјnom muzeju

Mladen Stajić

Apstrakt: Predmet ovog rada je konstrukcija urbane legende o duhu u jagodinskom muzeju u lokalnom kulturnom, istorijskom, političkom i ekonomskom kontekstu, pri čemu se različiti narativi dijahronijski sagledavaju i objedinjuju u sinhronoj perspektivi, sa osvrtom na slične legende u svetu. Analizom sadržaja priča i postupaka aktera otkrivamo mnogobrojne aspekte i značenja ove urbane legende koja ostaju prekrivena u njenoj osnovnoj formi i pružaju nam uvid u lokalnu i nacionalnu političku situaciju, kao i u ekonomski potencijal upotrebe mitskih konstrukcija u turističke svrhe, odnosno otvorenost ili zatvorenost formalnih isntitucija, medija i pojedinaca za mogućnost upotrebe i prilagođavanja ovakvih narativa sopstvenim interesima i potrebama.

Ključne reči: Urbane legende, narativi, ukleta mesta, verovanja u duhove, raskršće, turizam mističnog i okultnog, muzeologija, fejklor

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 16 (16), pp. 9-25