Perspektive etnologije/antropologije u izučavanju kulturnog i civilizacijskog potencijala NATO integracija (primer Crne Gore)

Branko Banović

Apstrakt: Konceptualizujući transformaciju NATO-a kao nikada završeni proces i nikada dostignuto stanje, namera mi je da problematizujem perspektive etnologije/ antropologije u izučavanju kulturnih i civilizacijskih potencijala severnoatlantskih integracija. Primer Crne Gore ukazuje da će evnetualno članstvo u NATO-u imati značajnog udela u redefinisanju i reartikulisanju društvenih identiteta u Crnoj Gori. Imajući na umu antropološka i sociološka izučavanja enkulturacije i socijalizacije, imam nameru da ukažem na nedovoljno iskorišćene resurse etnologije/antropologije u što potpunijem razumevanju integracionih procesa. Jedan od krajnjih ciljeva rada bio je da podstrekne (u etnologiji/antropologiji do sada zanemarena) istraživanja kulturnih i civilizacijskih potencijala NATO integacija.

Ključne reči: Etnologija/antropologija, NATO, enkulturacija, socijalizacija, kulturni i civilizacijski potencijal integracija, Crna Gora

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2010, no. 16 (16), pp. 27-45