Gastarbajteri – iz svog ugla. Kazivanja o životu i socioekonomskom položaju gastarbajtera

Dragana Antonijević Ana Banić-Grubišić Marija Krstić

Apstrakt: Na osnovu sprovedenih terenskih istraživanja u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji (Kučevo i Knjaževac sa okolinom) u radu se ispituju životne priče gastarbajtera kao materijal važan za antropološko i folklorističko istraživanje njihovog iskustva, vrednosti i identiteta. Pojam „gastarbajter“ odnosio se na privremene migrante koji su služili kao radna ispomoć u vreme obnove Zapadne Evrope posle II svetskog rata. Ne samo da se veliki broj radnih migranata odlučivao da ostane u zemlji imigracije, već su radne migracije nastavljene sve do danas. U ovom radu interesuje nas da, dajući glas samim gastarbajterima, na osnovu njihovih životnih priča izdvojimo i uočimo karakteristike različitih migracionih talasa koji su bili motivisani jednom zajedničkom odlukom – željom za boljim životom i materijalnim blagostanjem, ali i posebnim dodatnim motivima za iseljenje u zavisnosti od političkih i socio-ekonomskih uslova u zemlji matici. Nadalje, interesuje nas proces akulturacije u različitim zemljama useljenja, uočavajući razlike koje postoje u odnosu na socijalnu politiku prema imigrantima, udaljenosti od Srbije i brojnosti sunarodnika u okruženju zemlje imigracije. Konačno, razmotrićemo i priče gastarbajtera-povratnika i razloge za odluku da se vrate u domovinu.

Ključne reči: gastarbajteri, istočna i jugoistočna Srbija, životne priče, migracioni talasi, proces akulturacije, povratnici, socio-ekonomski položaj, terenski rad

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2011, no. 6 (4), pp. 983-1011