Etnoantropološki problemi

ISSN: 0353-1589 (Štampano izdanje)

ISSN: 2334-8801 (Online)

UDC: 574(05)

Impressum

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Dragana Antonijević
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Odeljenje za etnologiju i antropologiju
 
Zamenik glavnog i odgovornog urednika:
prof. dr Ivan Kovačević
Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Odeljenje za etnologiju i antropologiju
 
Sekretar redakcije:
Ana Banić Grubišić, PhD
 

Redakcija

Prof. dr Marijana Belaj, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Hrvatska; Prof. dr Mihal Buhovski, Univerzitet Adam Mickijevič, Poznan, Poljska; Prof. dr Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za istoriju; prof. dr Virdžinija R. Domingez, Univerzitet u Ilinioisu, Urbana-Šampanj, Odeljenje za antropologiju, SAD;  prof dr Tomas Hiland Eriksen, Univerzitet u Oslu, Odeljenje za socijalnu antropologiju, Norveška; prof. dr Luis Roberto Kardozo de Oliveira, Univerzitet u Braziliji, Odeljenje za antropologiju, Brazil; dr Vlado Kotnik, Univerzitet Primorska, Fakultet humanističkih studija, Odsek za medije, Kopar, Slovenija; prof. dr Senka Kovač, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju; dr Slobodan Naumović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za etnologiju i antropologiju; dr Mladena Prelić, Etnografski institut SANU, Beograd; prof. dr Ljupčo Risteski, Univerzitet sv. Ćirila i Metodija, Skoplje, Institut za etnologiju i antropologiju, Makedonija; prof. dr Klaus Rot, Univerzitet u Minhenu, Institut za nemačku i komparativnu etnologiju, Nemačka; prof. dr Robert Hajden, Univerzitet u Pitsburgu, Odeljenje za antropologiju, SAD.  

Izdavački savet

Predsednik Izdavačkog saveta: prof. dr Aleksandar Palavestra, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za arheologiju

Prof. dr Milena Dragićević-Šešić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu; prof. dr Dejan Dimitrijević, Univerzitet u Nici – Sofia Antipolis, Francuska; prof. dr Miodrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, dr Miroslava Lukić-Krstanović, Etnografski institut SANU, Beograd; prof. dr Joanis Manos, Univerzitet Zapadne Makedonije, Florina, Odeljenje za Balkanske studije, Grčka; prof. dr Mateja Sedmak, Univerzitet Primorja, Naučno-istraživački centar, Kopar, Slovenija

Časopis Etnoantropološki problemi je indeksiran u: ERIH PLUS – European Reference Index for the HumanitiesEBSCO – Central and Eastern European Academic Source; DOAJ – Directory of Open Access Journals; SCIndeks - Srpski citatni indeks.

 
Časopis izlazi četiri puta godišnje
Časopis se sufinansira sredstvima Ministarstva obrazovanja i nauke
Časopis se neprofitno distribuira naučnim i drugim bibliotekama, ustanovama kulture i naučnim istraživačima u zemlji i inostranstvu
Časopis se besplatno može preuzeti sa sajta www.anthroserbia.org 

Uputstva autorima

Etnoantropološki problemi objavljuju naučne radove iz antropologije,etnologije, folkloristike i srodnih društvenih i humanističkih disciplina. Etnoantropološki problemi objavljuju priloge koji nisu ranije objavljivani ili koji nisu predati za objavljivanje na nekom drugom mestu.

  Etnoantropološki problemi ne objavljuju radove koji su u celini etnografski (etnografska građa, istorijski izvori i folkloristički zapisi); koji ne poseduju naučni pristup i publicističkog su karaktera; koji su mitološke i religiozne sadržine; koji afirmišu rasističke, nacionalističke i druge diskriminatorne koncepte ili na bilo koji način sadrže govor mržnje, lične ispovesti i književnu prozu neantropološke sadržine.

Naslov rada i rezime Etnoantropološki problemi objavljuju na engleskom i francuskom jeziku, odnosno na srpskom i jednom stranom jeziku.

Autori ne dobijaju honorar za poslati i/ili objavljeni rad.

  Uputstva autorima nalaze se u prvoj svesci svakog godišta.

Uputstva recenzentima i Lista recenzenata za odgovarajuće godište nalaze se u poslednjoj svesci svakog godišta. Recenzenti dobijaju od Redakcije poseban Recenzentksi obrazac. Recenzije su tajne.

Molimo autore i recenzente da Uputstva pronađu u odgovarajućim brojevima časopisa.


Rukopisi se šalju elektronskom poštom na adresu Redakcije: eap@f.bg.ac.rs  ili eapreserve@gmail.com
Autori su obavezni da navedu svoje ime i prezime, instituciju u kojoj su zaposleni i svoj i-mejl. Ukoliko ima više autora teksta, potrebno je to navesti za svakog autora.
Tekst se mora opremiti naslovom, apstraktom i ključnim rečima, a citiranja, fusnote i literatura moraju biti navedeni prema datim Uputstvima.


Izdanja po godinama

 

Izaberite jezik