ЧИНИОЦИ ЗДРАВСТВЕНЕ ВУЛНЕРАБИЛНОСТИ МАРГИНАЛНИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Bojan Žikić

Apstrakt: Маргиналним групама треба сматрати оне које активно, својом делатношћу, доприносе сопственом удаљавању од сржи друштва, попут интравенских корисника дроге или сексуалних радница. Код припадника маргиналних група чиниоци здравствене вулнерабилности потичу од практиковања оних активности које их излажу ризику од одређених обољења. Претварање тог индивидуалног чина у друштвену праксу повећава такав ризик у толикој мери да се може говорити о социјално-епидемиолошком ризику. Вулнерабилношћу у односу на нека обољења, попут болести које се преносе полним додиром или путем крви, не завршава се негативан утицај на нечији здравствени статус. Испоставља се то да ризичне праксе у односу на такве болести воде како развоју посебних неинфективних обољења, везаних за функционисање одређених телесних органа, тако и општем погоршању физичког и менталног здравља припадника маригналних друштвених група.

Ključne reči: антрополошка истраживања маргиналних и маргинализованих друштвених група; антропологија и јавно здравство; интравенски корисници дроге; сексуалне раднице; болести које се преносе путем крви; полно преносиве болести; социјално-епидемиолошки ризик

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (3), pp. 9-23