PORODICA I RODITELJSTVO KAO KULTURNA I POLITIČKA KATEGORIJA U SAVREMENOJ CRNOJ GORI

Tamara Lepetić

Apstrakt: Preispitujući upotrebljivost sociokulturnih konstrukcija porodice i roditeljstva u savremenoj Crnoj Gori, u radu se bavim načinom na koji administrativne politike oblikuju ove koncepte tako da oni postanu adekvatni zahtevima koje je postavila EU. U vezi s tim, jedna od centralnih tema je i pitanje novih reproduktivnih tehnologija koje su dovele do redefinisanja koncepta srodstva i roditeljstva, istovremeno dovodeći u pitanje koncept braka između osoba istopolne seksualne orijentacije ili sve značajniji fenomen usvajanja dece drugačije etničke i nacionalne pripadnosti. Značajan deo rada obuhvata analiza administrativnih politika pomoću kojih ću nastojati da utvrdim na koji način one (re)definišu tradicionalne porodične odnose uključivanjem novih oblika roditeljstva.

Ključne reči: srodstvo, porodica, roditeljstvo, administrativne politike

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2011, no. 11 (3), pp. 75-96