ПРОЦЕС ПЛАНИРАЊА НОВОГ МУЗЕЈА

Mila Popović-Živančević

Apstrakt: Музеји су последњих деценија XX века започели са планирањeм програма новог музеолошког концепта, у складу са развојем музеологије и научних сазнања везаних за заштиту музејскe грађе. Прилагођавање музејских зграда и активности нису увек била у духу нове стратегије, процес стварања „нових музеја“ често је доносио низ погрешака, реконструкције су се често стихијски одвијале и нису доносиле суштинске промене. Музеји траже осмишљено планирање, како би се испунили захтеви унутар властите куће и промењене потребе јавности. Архитектонски пројекти „нових музеја“, доградња, обнове или пресељења – доводе потребу за планирањем у први план. Како се музејско планирање суочава и са друштвеним променама и како су музеји јавне установе у овај процес се укључује друштво и локална заједница. Планирање музеја мора произлазити из разумевања улоге, мандата и сврхе музејске институције и њиховог односа са променама у друштву, управним телима и телима која финансирају промене у музејима... Основи елементи музејског планирања су анализе музејских збирки и план јавног деловања музеја, потом предвиђање потреба за особљем, простором и опремом. Ове потребе треба преточити у радни – акциони план, који ће служити као основа за упуства архитекти и који прецизира процене финансијских потреба, а затим следи детаљан извођачки план. На овај начин настаје сложен план рекострукције музеја утемељен на потпуном разумевању улоге и делатности музеја. Музејима су потребна два типа помоћи при планирању: свеобухватно дугорочно планирање кад се размишља о темељитом проширењу или обнови, новом начину управљања, оснивању новог музеја; мини-планови се припремају да би се музеј суочио са тренутним потребама планирања развоја збирки, услужних делатности или стварање плана за прикупљање средстава.

Ključne reči: музеј, реконструкција, дугорочно планирање, мини- планови , истраживање, процењивање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Музеји, y. 2009, no. 2 (2), pp. 17-36