Употреба црквених симбола и реквизита у гатању и врачању у Великоплањанској општини

Mladen Milosavljević

Apstrakt: Рад се бави феноменом употребе елемената из контекста црквено-религијске праксе и њиховом пренаменом, одн. коришћењем у сврху гатања и врачања. Рад је настао на основу материјала добијеног теренским истраживањем, које је обављено лета 2011. године у селима Великоплањанске општине, као и са-мој Великој Плани. Као основа за тумачење етнографске грађе, биће коришћени адекватни теоријско-методолошки оквири, на првом месту функционалистичко и симболичко тумачење, као и неке од теоријских поставки о синкретизму хришћанства и народног паганства професора Душана Бандића. Циљ истраживања јесте представљање једног специфичног концепта светог у народној религији на основу комбиновања црквене и народне праксе.

Ključne reči: Народно православље, врачање, црквени симболи, хришћанство, синкретизам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2012, no. 19 (19), pp. 113-137