ПОЛИТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА „ОНЕСПОСОБЉЕНОСТИ“

Sonja Trifuljesko

Apstrakt: У раду испитујем процес конституције „субјекта са инвалидитетом“ кроз Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом и друге законске акте усвојене у Србији у последњих неколико година. Реч је о документима захваљујући којима је дискусија о „инвалидности“ начелно премештена из домена социјалне помоћи у домен људских права. Међутим, као што у раду показујем, поступак премештања „инвалидности“ у домен људских права је код нас, пре свега, био подстакнут спољним утицајем, односно захтевима Европске уније у процесу придруживања, а не трансформацијом концепта „инвалидности“ (од индивидуалног до друштвеног проблема), као што је то био случај у међународном контексту. То је имало суштински значај за процес конституције „субјекта са инвалидитетом“ у Србији и његово локално обележје, што показујем кроз пример регулативе везане за образовање, запошљавање и породичне односе „особа са инвалидитетом“.

Ključne reči: јавне политике, „онеспособљеност“, „инвалидност“, „субјекат са инвалидитетом“, Србија, Европска унија, процес приближавања

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2012, no. 12 (3), pp. 213-242