„MAPE STEREOTIPA“ KAO DUHOVITO-OPAKI PROIZVOD:FOLKLORIZACIJA I KOMERCIJALIZACIJA ETNIČKIH PREDRASUDA U INTERNET PROSTORU

Dragana Antonijević Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: „Mape stereotipa“ poslednjih nekoliko godina postale su izuzetno popularan sadržaj u internet prostoru, prosleđivane elektronskom poštom i sa milionskim posetama na veb stranicama. Njihova nameravana duhovitost ima i svoju agresivnu stranu: u formi šaljive političke nekorektnosti nude se i komercijalizuju folklorizovane predrasude o narodima i državama. S aspekta multikulturalnosti i potrebe za pregovaranjem o identitetima – različitim i promenljivim, mape stereotipa se iskazuju kao potpuna suprotnost tom konceptu koristeći se vešto konstruisanim predstavama: karakteristike naroda i država iz nekog određenog istorijskog i političkog trenutka se esencijalizuju i petrifikuju, postajući mogući snažan činilac u imagološkim stereotipnim predstavama ogromnog internet auditorijuma. U ovom radu ćemo se pozabaviti fenomenom mapa stereotipa i pripisanim predstavama o Srbiji u okviru političko-geografskog prostora bivše SFRJ i Balkana.

Ključne reči: mape stereotipa, etničke predrasude, simboličke granice, internet prostor, agresivni humor, Balkan, Srbija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (1), pp. 137-153