ПОСЛЕДИЦЕ НЕСТРУЧНОГ ПРИСТУПА ПРОБЛЕМУ „НОВИХ РЕЛИГИОЗНИХ ПОКРЕТА“

Danilo Trbojević

Apstrakt: Рад обрађује тему секти у Србији, односно повезаност деловања секти и насиља. Насиље везано за секте није искључиво једн о с трано нити је узрок деловања једне стране, већ је последица међу друштвених односа. На примерима других држава и периода ширења параноје од секти или сатанизма, показано је колико медији и псеудонаучници могу да утичу на повећање насиља усмереног против секти али и секти према друштву, иако оно првенствено не проистиче из теологије одређене верске заједнице. На примеру Србије, анализирам једну псеудонаучну књигу, затим новинар- ски приступ проблему, као и проблем медијске нестручне интерпретације проблема секти, односно повезаности секти и насиља.

Ključne reči: секта, друштво, насиље, Србија, псеудонаука, медији, полиција, нови религијски покрет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 61-86