НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ У ОБНОВИ ТАШМАЈДАНСКОГ ПАРКА 2010–2011.

Jelena Miljković-Matić

Apstrakt: У раду се посматра случај реновирања ташмајданског парка у Београду који је подржала азербејџанска влада, услови које је она поставила и како се ти услови одражавају на српске националне симболе. Испрва се чини да између две земље постоји узајамност – колико су азерски национални симболи постали присутни у Србији, толико ће бити и обрнуто. Међутим, анализа показује да у овом аранжману не постоји реципрочни однос између симбола националних идентитета двају земаља. Чини се да је држава Србија на тај начин угрозила сопствене националне интересе.

Ključne reči: Ташмајдан, Азербејџан, Хејдар Алијев, парк, брендирана држава, национални идентитет

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 163-174