ИСТРАЖИВАЊЕ ПУБЛИКЕ XX МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ЕТНОЛОШКОГ ФИЛМА

Nataša Jovanović Stefan Simić Stefan Stefanović

Apstrakt: У раду се представљају резултати емпиријског истраживања публике XX међународног фестивала етнолошког филма. Циљ истраживања је да утврди структуру посетилаца, тј. њихове социо-демо графске карактеристике, и да испита њихове ставове о квалитету приказаних филмова и организацији фестивала. Коришћена је квантитативна методологија на узорку од 267 испитаника. У тексту се најпре даје анализа добијених података, у којој се утврђују тенденције, проблеми и замерке гледалаца, и даје генерални суд о квалитету филмова и фестивала уопште. У другом делу, наводимо препоруке организаторима фестивала – до којих смо дошли на основу одговора испитаника, али и на основу консултација с анкетарима – за које сматрамо да могу побољшати организовање фестивала наредних година, популаризовати га, и учинити доступнијим широј публици.

Ključne reči: фестивал, етнолошки филм, публика, истраживање

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2012, no. 76 (76), pp. 183-192