TRGOVINA "TUĐIM TELIMA" U SLUŽBI NEMAČKE ANTROPOLOGIJE

Monika Milosavljević

Apstrakt: U radu se razmatraju veze trgovine ljudima, odnosno delovima ljudskog tela i nemačke antropologije krajem XIX i početkom XX veka. Posebna pažnja je posvećena odnosima izlaganja ljudi na etnografskim izložbama, žudnje antropologa za objektivnim znanjem o njima i potrebe mnogobrojne publike da vidi egzotična tela. Neki od istoričara nemačke antropologije prepoznaju kontinuiranu nit između ovakvog "antihumanizma" koji se očitava u poništavanju subjektivnosti predmetima antropoloških istraživanja na prelazu iz XIX u XX vek, ponašanja antropologa prema ratnim zarobljenicima u Prvom svetskom ratu i uloge ove i njenih sestrinskih disciplina u Drugom svetskom ratu. Takva perspektiva podstiče istraživanje nemačke antropološke tradicije u okvirima postkolonijalnih studija u globalnom kontekstu, podjednako upućujući na preispitivanje "nemačkih" osnova domaće antropologije i arheologije.

Ključne reči: istorija antropologije i arheologije, nemačka antropologija, nakaze, Naturvölker, etnografske izložbe, Karl Hagenbek, (bio)moć/znanje

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2013, no. 13 (2), pp. 189-209