АРХИТЕКТУРА СЕОСКЕ КУЋЕ ВАЉЕВСКЕ КОЛУБАРЕ И ПОДГОРИНЕ ОД ПОЧЕТКА 19. ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Živojin Krsmanović Duško Kuzović

Apstrakt: Архитектура сеоске куће Колубаре и Подгорине, поред великог броја заједничких елемената које има са архитектуром Србије, има својих особености. Организација куће се развијала од једноделне, дводелне, троделне, до четвороделне и сложене куће. Просторни склоп куће је у једној и две етаже, са и без подрума. Најчешће, подрум се гради у притесаном камену, корпус приземља у бондруку с различитим врстама испуне, кров је на четири воде. Обликовно кућа садржи доста елемената динарске брвнаре и њеног варијетета куће осаћанке.

Ključne reči: aрхитектура сеоске куће Колубаре и Подгорине, типологија сеоске куће, динарска брвнара

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 85-119