Магазе и качаре у селима на јужним падинама планине Повлен

Duško Kuzović

Apstrakt: Магазе и качаре су објекти који су настали због повећаног обима ратарске производње и шљиве. На окућници, магаза је лоцирана на источној страни, док је качара испод куће. Магаза је испочетка била орга- низована као правоугаона просторија, у којој су с једне или с обе стране смештене дрвене преграде у којима се чува жито у зрну. У наредној фази развоја, магаза добија трем испред улаза који се пружа целом дужином фасаде. Качаре су настале за потребе прераде шљива, и у њима су се чу- вале каце, бурад и опрема за печење ракије. Овај рад је начињен у оквиру личног пројекта аутора, на основу теренског истраживања спроведеног од 1996. до 2000. године.

Ključne reči: магаза, качара, народно градитељство, планина Повлен, конструкција објеката

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 121-148