КОСОВСКИ ВЕЗ – ДРУШТВЕНИ ЗНАЧАЈ

Irena Fileki

Apstrakt: Полазећи од тога да је потребно бележење садашњих и доскорашњих радова етнолога–музеалаца, и с обзиром на новоуспостављене инструменте заштите народне културе кроз увођење појма нематеријалног кулурног наслеђа, разматра се косовски вез као елемент материјалне културе, уз знања која га прате. Узете су у обзир и друштвено- политичке прилике везане за изграђивање косовског мита, али и употреба традиције у стварању представе народне културе са одређеним побуда- ма. Осим карактеристика које се утврђују на основу предмета из збир- ки Етнографског музеја у Београду, изложена су и знања која допуњују извођење косовског веза, а до којих се дошло истраживањем на терену. За формирање и широко прихватање косовског веза од важности су место веза у васпитању женске деце кроз предмет Ручни рад, као и потреба за јачањем народносне свести и неопходност изграђивања стандардизоване националне културе.

Ključne reči: косовски вез, предмет Ручни рад у школама, женске занатске школе, Београдско женско друштво, економски значај народне ношње и рукотворина, Коло српских сестара, косовски мит, изграђивање националне културе

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 149-172