Чишћење металних нити на текстилним музејским експонатима Nd-Yag ласером

Slavica Ristić Danijelka Radovanović Suzana Polić

Apstrakt: У раду су приказани резултати испитивања ефеката ласерског чишћења текстилних узорака с металним нитима, из фундуса Етнографског музеја у Београду. Корозионе промене на металним нити- ма су довеле и до оштећења текстилног материјала. Примена класичних метода чишћења није дала очекиване резултате, па је примена ласерске технике била следећи корак. Коришћен је Nd-Yag ласер, енергије до 150 mЈ за λ=1064 nm и 50 mЈ за λ=532 nm и дужину импулса 150 ps. Такође је коришћен комерцијални, наменски ласерски систем „Тhunder Art Laser“. Испитивање ефеката на озраченим зонама је вршено оптичком и скенирајућом електронском микроскопијом (ОМ и СЕМ) и ЕДX анализом. Одређени су параметри за успешно и безбедно чишћење корозионих продуката на металним нитима, на узорку сукања бојче, без деградације околног материјала.

Ključne reči: ласерско чишћење, Nd-Y ag ласер, корозија, металне нити, текстил

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 265-282