Српско етнографско наслеђе у Бечу : Аустријски етнографски музеј (Österr eichisches Museum für Volkskunde)

Vesna Bižić-Omčikus

Apstrakt: Ово саопштење је део пројекта „У потрази за расутим српским етнографским благом“, који има за циљ да открије, документује и прикаже јавности у Србији српско етнографско наслеђе које се налази у музејима ван Србије. У оквиру пројекта, до 2003. године, истраживан је, пописиван и фотографисан српски етнографски материјал који се на- лази у Руском етнографском музеју у Санкт Петербургу, у Словенском етнографском музеју у Љубљани, у Етнографском музеју (мађ. Néprajzi Múzeum) у Будимпешти. Поред тога, истражени су и документовани 2009. године предмети српског порекла и фотографски снимци настали у Србији, који се чувају у Аустријском етнографском музеју у Бечу (Österreichisches Museum für Volkskunde).

Ključne reči: Етнографски музеј, Беч, Сима Тројановић, музејски предмети, фотографије

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 283-286