Пројекат „Вашари и сабори у Србији“: имплементација Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа

Marko Stojanović

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 287-289