Мирјана Менковић, Јордан Ристић (прир.) Народне ношње Срба на Косову и Метохији у XIX и XX веку

Jordan Ristić

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2013, no. 77 (77), pp. 307-308