ODGOVOR SREDINE NA POJAVU HIV INFICIRANIH – Diskriminacija bolesnih i njihove porodice

Ljubica Milosavljević

Apstrakt: Rad se odnosi na proučavanje stavova i reakcije okoline kada se u njoj pojavi HIV pozitivna osoba. Međutim, specifičnost ovog istraživanja leži u činjenici da pokušava da rekonstruiše dešavanja od pre gotovo dvadeset godina i posledice koje traju do danas. U jednom malom gradu u Centralnoj Srbiji najpre je od AIDS-a preminula glava porodice, zatim i njegova supruga i od tada, sve do sada, njihovu decu i unuke, pripadnici komšijske grupe, nazivaju kolektivnim imenom Sidaši. Javno žigosanje čitave porodice, kroz tri generacije, a time i njenih zdravih članova, tema je ovog rada.

Ključne reči: AIDS, diskriminacija, porodica, generacija, komšijska grupa, nasleđivanje, otpor.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 5 (5), pp. 83-94