ŽENA ILI MUŠKARAC – U ČEMU JE RAZLIKA? BIOLOGIZACIJA RODNIH NEJEDNAKOSTI U SVETLU TUMAČENJA JOVA TOŠEVSKOG

Ivana Stefanović

Apstrakt: Pišući u duhu eksplicitnog naturalizma i biološkog determinizma Jovo Toševski je, krijući se iza vela autoriteta koji nauka ima u društvu, proizveo znanje o ljudskoj seksualnosti, polnosti, telu i rodnim odnosima, dostupno široj čitalačkoj publici. Polazeći od ideje diskursa na način na koji ga je odredio Fuko i promenjene slike nauke, ovaj rad ima za cilj da ukaže na šire implikacije znanja proizvedenog pod uticajem popularnog naučnog diskursa Jova Toševskog.

Ključne reči: nauka, diskurs, rodni odnosi, telo, seksualnost.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2008, no. 5 (5), pp. 95-116