ETNIČKI I SEKSUALNI IDENTITET KOD ROMA: MUŠKARCI KOJI UPRAŽNJAVAJU SEKS SA MUŠKARCIMA

Elena Maksimović

Apstrakt: Rad pokušava da objasni kako dvostruka marginalizovanost intervjuisanih Roma koji upražnjavaju seks sa muškarcima utiče na sveukupni identitet i njegov položaj u društvu; šta znači biti Rom među gejevima i biti gej među Romima; biti Rom gej u širem društvu, kao i to koji su mehanizmi integracije Roma gejeva u obe navedene identitetske grupe. Identitete ovih osoba sagledaćemo iz njihove sopstvene perspektive, te time dobiti pogled same male zajednice Roma MSM na probleme koji ih okružuju.

Ključne reči: Rom, gej, MSM, identitet, zajednica, integracija.

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2009, no. 7 (7), pp. 105-119