ONLINE SEVDAH: GLOBALNA UPOTREBA LOKALNOG MUZIČKOG NASLEĐA POSREDSTVOM INTERNETA

Davor Petrović

Apstrakt: Tokom svog „dugog trajanja” sevdalinka se pokazala kao vrlo prilagodljiva folklorna tvorevina, s obzirom na činjenicu da je uspešno odolela različitim društvenim, kulturnim, političkim i drugim uticajima kojima je bila izložena. Kao jedna od posledica ubrzanog razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija, krajem 20. i početkom 21. stoleća, došlo je do pojave novog medija posredstvom kojeg sevdalinka danas uglavnom nalazi put do svoje publike, a to je internet. Budući da ovaj medij stoji u direktnoj vezi sa procesom globalizacije, ovde će najpre biti učinjen pokušaj da se sevdalinka sagleda iz ugla tog složenog sociokulturnog fenomena. Posebna pažnja biće posvećena sevdalinki kao „angažovanom” kulturnom nasleđu, odnosno „upotrebljenoj” tradiciji, pri čemu će, pored legalnih, u obzir biti uzeta i ilegalna sredstva tog kulturnog konzumerizma, tačnije muzička piraterija. U radu se zastupa stanovište da jedino one tvorevine kulture koje aktivno učestvuju u životu određene zajednice dobijaju svoj puni smisao; drugim rečima, one se kroz tu zajednicu potvrđuju, jer predstavljaju nosioce njenog istorijskog pamćenja, sistema vrednosti, identiteta itd. Ovo važi i za sevdalinku, koja u internet okruženju dobija daleko veće mogućnosti za kulturno „konzumiranje”, ali ne samo od strane onih koji putem nje grade svoj etnički, nacionalni ili kulturni identitet već i svih ostalih korisnika svetske mreže zainteresovanih za ovaj muzički žanr. Cilj ovog rada jeste da pokaže kako jedna lokalna muzička tradicija, lišavajući se vlastite ekskluzivnosti, posredstvom interneta postaje globalno kulturno dobro, dajući sebi veće izglede za opstanak u savremenim uslovima.

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (3), pp. 35-44