PREDSTAVA ŽENE U JUGOSLOVENSKOM CRTANOM FILMU

Mina Sablić Papajić

Apstrakt: Jugoslovenski crtani film pruža prostor za analizu različitih ideoloških diskursa u okviru kojih se konstruiše slika žene. Širi društveno-politički kontekst u kom je sprovedeno razmatranje obuhvata socijalističko i potrošačko društvo. U fokusu analize je odnos jugoslovenskih autora crtanih filmova prema ženskom telu, kao i različite stereotipne predstave ženskih likova.

Ključne reči: jugoslovenski crtani film, reprezentacija žene, telo, identitet, socijalizam, potrošačko društvo

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2017, no. 17 (3), pp. 57-70