FILM AZRA: EMANCIPACIJA MUSLIMANKE U 20. VIJEKU U BOSNI I HERCEGOVINI

Belma Buljubašić

Apstrakt: Film Azra, režisera Mirze Idrizovića, priča je o aktivizmu učesnice Narodno- oslobodilačke borbe i uvjerene komunistkinje koja se nada da će svojim zalaganjima promijeniti društvo i osloboditi muslimanske žene nametnute tradicionalne nošnje koja ih sputava da izađu u javni prostor. Uporedo joj se dešavaju lični problemi izazvani porodičnim konfliktima, kada u njenu kuću doseljavaju svekar i svekrva i brat njenog muža koji je bio njemački vojnik. Azrin brak zbog nesuglasica brzo okončava, što je neće obeshrabriti da nastavi sa svojim aktivnostima, sve u želji da dođe do željenog cilja.

Ključne reči: emancipacija, ideologija, ideološki sukobi, bračni odnosi, tradicionalna nošnja, tradicija, komunizam, bosanskohercegovački muslimani

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2019, no. 19 (1), pp. 9-33