Музичке базе података и културна разноврсност

Ivana Perković Filip Pantelić Ivana Miladinović Prica

Apstrakt: У раду се разматрају музичке базе података као релевантни електронски извори у пољу дигиталне хуманистике. Нa одабраним примерима је показано на који начин дигитални репозиторијуми својом структуром и избором података генеришу културну разноврсност. Указано је и на пројекте повезивања дигиталних архива различитих институција у јединствене каталоге и портале који промовишу културни диверзитет.

Ključne reči: музичке базе података, културни диверзитет, дигитална хуманистика

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2019, no. 19 (30), pp. 95-110