УТИЦАЈ РАСПОЛОЖИВОГ ДРВЕНОГ МАТЕРИЈАЛА И РАДНЕ СНАГЕ НА КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ У НАРОДНОМ ГРАДИТЕЉСТВУ ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

Duško Kuzović

Apstrakt: Материјал и радна снага имају велики утицај на избор и решење конструктивног система објеката вернакуларне архитектуре. У западној Србији се као грађевински материјал највише користило дрво. Дрво има своје предности и недостатке, који се „уграђују“ у конструкцију која се од њега ствара. Градитељи су били свесни да ограничења материјала утичу на конструкцију. Зато су пажљиво бирали конструктивни систем, прилагођавајући га расположивом материјалу. Врсте конструкција које се могу користити зависе највише од стручних способности градитеља: приучени градитељи имају мањи фундус знања о конструкцији него про- фесионални мајстори, а исто важи и за вештину извођења. Подручја са обиљем дрвене грађе нису толико захтевна у погледу грађевинске вештине као што су то проређене површине, са малом количином дрвета непоходног за градњу. Недостатак грађе условљава да се потребна вештина грађења помера са приученог на стручног извођача, а минимални праг знања постепено се подиже.

Ključne reči: традиционално грађење, конструктивни систем, грађевински материјали, динарска брвнара, Србија

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2016, no. 80 (80), pp. 169-184