KULTURA SJEĆANJA U PODIJELJENOM GRADU: SARAJEVO I ISTOČNO SARAJEVO

Bogdan Dražeta Belma Buljubašić

Apstrakt: U ovom radu, istražena je kultura sjećanja na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva u vezi sa periodom prije, tokom i poslije rata 1992–1995. godine, na osnovu korištenja istorijskog, etnografskog i komparativnog metoda, kao i metoda analize sadržaja i opservacije. Građa je prikupljena na osnovu četiri dubinska strukturirana intervjua, po dva sa stanovnicima Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Radi dobijanja šire slike kulturе sjećanja, obavljeno je i dvanaest razgovora sa stanovnicima oba grada (po šest) koji nisu bili strukturirani i gdje je ispitanicima ostavljena mogućnost da o kulturi sjećanja pričaju ono što je njima lično najbitnije. Osnovni zaključak ove studije je da se individualno sjećanje kod svih ispitanika uglavnom podudara sa zvaničnim narativima u oba grada koja slijede nacionalnu interpretaciju rata i poraća. O prijeratnom periodu sagovornici nisu davali opsežnije odgovore, mada su im oni služili kao poredbeni okvir sa poslijeratnim periodom.

Ključne reči: kultura sjećanja, rat, prijeratni period, poslijeratni period, Sarajevo, Istočno Sarajevo, Bošnjaci, Srbi, Bosna i Hercegovina

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Antropologija, y. 2021, no. 21 (1), pp. 113-130