Drakula kao kulturni konstrukt u turističkoj ponudi Rumunije

Ana Banić-Grubišić

Apstrakt: Predmet ovog rada je „drakulijanski turizam“ koji se omasovljuje početkom sedamdesetih godina prošlog veka kada su turisti sa Zapada putovali u Rumuniju radi potrage za književnim, istorijskim i natprirodnim korenima mita o Drakuli. Turistička industrija odgovorila je na ovaj popularni mit stvarajući programska putovanja pod nazivom Drakula-tura, a Rumunsko ministarstvo turizma uložilo je posebne napore u pokušaju da unapredi svoju turističku ponudu i profitira eksploatišući zapadnu predstavu o Drakuli i Transilvaniji izgradnjom tematskog zabavnog parka. Kroz fenomene Drakula-tura i Drakula-parka provlače se pitanja autentičnosti turističkih prizora, komodifikacije kulture i kulturnog nasleđa, kao i pitanja u vezi odnosa turizma i nacionalnog identiteta, te uloge države u formiranju i predstavljanju turističke ponude.

Ključne reči: turizam, Drakula-ture, Drakula-park, balkanizam, Rumunija, Vlad Cepeš

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2009, no. 14 (14), pp. 93-104