АНАЛИЗА ПРОСТОРНОГ ПОНАШАЊА НА ПРИМЕРУ САХРАНЕ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА

Tatjana Mikulić

Apstrakt: Погребни ритуал краља Петра I Карађорђевића детаљно је описан и протумачен применом концепта просторног понашања. Погребна поворка посматрана је у јасно дефинисаном просторно-временском континууму, с тачно утврђеним категоријама учесника ритуауала и материјалног инвентара који је коришћен. Уочавање статичких и динамичких догађаја за време кретања у (бео)градским оквирима и ка задужбини на Опленцу и постављање ритуауала у конкретне друштвено-историјске оквире указало је на његове функције. Он је комуницирао с присутнима и одашиљао поруку. Његова примарна функција била је потврда легитимитета владајуће династије.

Ključne reči: краљ Петар I Карађорђевић, погребни ритуал, просторно понашање, историјски контекст, материјализација града

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 93-113