НАТПИСИ НА НАРОДНОЈ НОШЊИ ИЗ ФОНДА ЕТНОГРАФСКОГ МУЗЕЈА

Vjera Medić

Apstrakt: У раду се анализира појава писма на дијеловима народне ношње у контексту с другим предметима традиционалне културе Срба, с краја 19. и из прве половине 20. вијека. Писмо, најчешће ћириличко, на ношњи је представљено у облику имена, иницијала или, врло ријетко кратке поруке. У функционалном смислу слова на одјевним предметима су третирана као орнамент, коришћен и на дијеловима текстилног и дрвеног покућства или на школским везилачким почетницама и једноставно раширен на широком простору. То представља специфичан облик непосредног описмењавања људи из сеоске средине. Честе ситније неправилности у писму се јављају као ликовни ефект, који предметима за свакодневну употребу дају личну димензију и издвајају их од дијела анонимних аутора народне умјетности.

Ključne reči: народна ношња, орнамент, писмо, ћирилица, име, вез, просвјета, градска култура

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 179-216