ЕТНОГРАФАФСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОРЕКЛОМ ИЗ СРБИЈЕ У СЛОВЕНСКОМ ЕТНОГРАФСКОМ МУЗЕЈУ УЗЕЈУ У ЉУБЉАНИ

Vesna Bižić-Omčikus

Apstrakt:

Ključne reči:

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Гласник Етнографског музеја, y. 2009, no. 73 (73), pp. 327-331